میکسر قهوه
کافیاتو

لورم ایپسوم ....لورم ایپسوم ....لورم ایپسوم ....لورم ایپسوم ....لورم ایپسوم ....
لورم ایپسوم ....لورم ایپسوم ....
۹
فروردین

پروفایل طعمی قهوه

مقدار کافئین

1

       battery_charging_fullپر کافئین     battery_fullمتوسط     battery_alertکم کافئین

میزان کافئین قهوه چقدر است؟

میزان کافئین موجود در قهوه بسته به نوع قهوه و روش دم کردن آن متفاوت است. جدول زیر میزان کافئین موجود در قهوه‌های مختلف را نشان می‌دهد:
  • قهوه دم شده همانند قهوه فرانسه (۲۳۷ میلی‌لیتر): ۹۵ تا ۲۰۰ میلی‌گرم کافئین
  • قهوه‌های دمی دی‌کف شده (۲۳۷ میلی‌لیتر): ۲ تا ۱۲ میلی‌گرم کافئین
  • اسپرسو (۳۰ میلی‌لیتر): ۴۷ تا ۷۵ میلی‌گرم کافئین
  • اسپرسو دی‌کف شده (۳۰ میلی‌لیتر): ۰ تا ۱۵ میلی‌گرم کافئین
  • لاته (۲۳۷ میلی‌لیتر): ۶۳ تا ۱۷۵ میلی‌گرم کافئین

چه عواملی میزان کافئین قهوه را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟

هر فنجون قهوه میزان کافئین متفاوتی دارد که فاکتورهای مختلفی میزان آن را تعیین می‌کنند:
  • نوع دانه قهوه
  • روش دم‌آوری
  • تفاوت ترکیب قهوه‌ها

دم آوری

قهوه رو به صورت

دم آوری میکنم.